Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

Čtvrté projektové setkání

 

 

Čtvrtý Meziregionální tematický workshop projektu LINDANET se zaměřením na přípravu Regionálních akčních plánů

 

Čtvrté setkání projektu LINDANET, která se koná dvakrát ročně a jehož cílem je spojit úsilí evropských regionů za zlepšením lokalit kontaminovaných HCH (Lindanem), se konala ve dnech 8. až 9. června 2021. Plánované setkání v Katovicích ve Slezském vojvodství v Polsku bylo kvůli koronavirové krizi opět organizováno online. To však nezastavilo partnery, aby bylo setkání úspěšné. Hlavním tématem Meziregionálního tematického workshopu (ITW) ve 4. semestru, který pořádal Ústřední báňský institut v polských Katovicích, byl rozvoj Regionálních akčních plánů.

 

Setkání bylo rozděleno do dvou dnů. Během první části prvního dne byla věnována pozornost oblasti Jaworzno. Magistrát města Jaworzno poskytl informace o městě a jeho zelených plochách. Poté Grzegorz Gzyl, manažer projektu z Ústředního báňského institutu v Katovicích, během virtuální exkurze představil a virtuálně ukázal danou lokalitu - bývalou pískovnu, kde chemický závod Organika-Azot SA fungoval od roku 1921. Produkce lindanu a následná tvorba HCH odpadu trvala od roku 1965 do 1982. V těchto oblastech se stále nachází více než 200 000 tun nebezpečného odpadu, včetně minimálně 31 300 tun odpadu HCH.

 

Během druhé části prvního dne představili zástupci projektových partnerů hlavní závěry ze tří předchozích setkání ITW. Sonia Velilla a Elena Cano z aragonské vlády představily závěry týkající se problematiky správy věcí veřejných (téma 1. ITW konaného v listopadu 2019), Michael Trump ze Státního úřadu pro znečištěná místa v německém Sasku-Anhaltsku představil závěry technických aspektů (téma 2. ITW konaného online v červnu 2020) a nakonec Zdeněk Hanzal z Regionální rozvojové agentury jižních Čech představil závěry týkající se sociálních a zdravotních aspektů (téma 3. ITW konaného online v listopadu 2020). Všechny prezentace ukázaly, že setkání ITW jsou jednou z klíčových aktivit projektu, který syntetizuje zkušenosti partnerů při řešení kontaminace a vytváří prostor pro diskusi a výměnu zkušeností na mezinárodní úrovni a nakonec je lze přenést do dalších regionů.

 

Odborníci ze španělské University of Zaragoza (Luis Salvatella), organizace SARGA (Carlos Ayala a Alicia Sánchez) a polského Geo-Logik (Wojciech Irmiński) představili pokrok v práci na společných studiích projektu LINDANET.

 

2. den byl věnován Regionálním akčním plánům jednotlivých regionů projektových partnerů. Stručně řečeno, akční plán je dokument pro region každého partnera zapojeného do projektu, který obsahuje akce spojené s projektem a odvozené přímo z meziregionálního procesu učení. Plán zmiňuje základní informace, jako je popis akcí, zúčastněné strany, časový rámec, náklady a zdroje financování. Akce, které mají být provedeny v rámci akčního plánu, jsou základem pro monitorování druhé fáze projektu LINDANET. Akční plány byly představeny na 4. zasedání ITW, a to: Aragonský akční plán (Aragonie, Španělsko), Akční plán pro oblast O Porriño (Galicie, Španělsko), Akční plán pro region Sasko Anhaltsko (Německo), Akční plán pro Jihočeský kraj (Česká republika), Akční plán pro Slezské vojvodství (Polsko) a Akční plán pro region Latium, „Povodí řeky Sacco“ (Itálie). Všechny akční plány řešily důležitou otázku zastupování regionů projektových partnerů. Dokázali, že mohou úspěšně připravit cestu do 2. fáze projektu a odhalili, jak budou získané poznatky přetvořené do aktivit. Proces přípravy akčních plánů vedl John Vijgen (IHPA), expert, který je poradcem projektových partnerů.