Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

Druhé projektové setkání

 

 

 

Druhé projektové setkání a virtuální návštěva areálu Bitterfeld v Německu.

 

 

    Od 16. do 18. června 2020 se konalo druhé setkání partnerů projektu LINDANET, tentokrát nezvykle ve virtuálním prostředí. Tento semestr se měli účastníci osobně setkat v německém Magdeburgu, avšak vzhledem k pandemii viru SARS-CoV-2 se hostitelé ze Státního úřadu pro kontaminované oblasti Sasko-Anhaltska (LAF) rozhodli zorganizovat online seminář, který zahrnoval i virtuální návštěvu dané kontaminované oblasti.

 

 

O čem je LINDANET?


    Projekt LINDANET programu Interreg Europe sdružuje regiony, které se potýkají s kontaminacemi látkami HCH (hexachlorcyklohexanem), zejména lindanem. Zainteresované partnerské organizace si pravidelně vyměňují zkušenosti a znalosti při řešení sanace perzistentních organických znečišťujících látek. Za tímto účelem se v listopadu 2019 konal ve španělské Zaragoze první meziregionální tematický seminář (ITW1). Druhé meziregionální setkání (ITW2), které se konalo v červnu 2020, bylo původně plánováno v německém Magdeburgu. Kvůli omezením současnou pandemií koronaviru se hostitel rozhodl uspořádat setkání online, a to včetně virtuální návštěvy daného kontaminovaného areálu za velké podpory regionu Sasko-Anhaltsko a partnerů projektu. Online setkání umožnilo nejen účast projektových partnerům, ale i dalším zainteresovaným organizacím (tzv. stakeholderům) z Německa, Španělska, České republiky, Polska a Itálie.

 

 

Jaké bylo téma setkání?


    První den webináře byl zaměřen na realizovaná a probíhající technická opatření a projekty související s kontaminací látkami HCH. 
Druhý den byla pozornost zaměřena na opatření s pozitivním dopadem na nakládání s HCH a představovala omezení a problémy v souvislosti s dekontaminací lokalit kontaminovaných HCH. Poté byla projednána možná řešení ostatních partnerů a možnosti financování ze strany Evropské unie.
Třetí a poslední den webináře pozval hostitel z Magdeburgu účastníky na cestu historickým vývojem chemického parku Bitterfeld-Wolfen v souvislosti s kontaminací HCH. Pro tyto účely byla použita dříve nahraná videa a živé prezentace. CPG (Chemistry park Bitterfeld-Wolfen) začalo prezentací o obecné historii místa. Následně byla využita videa a přednášky s podporou společnosti MDSE (dceřiná společnost Saska-Anhaltska, odpovědného orgánu za sanaci areálu Bitterfeld) a společnosti GKW (Úpravna vody města Bitterfeld-Wolfen) k prezentaci technických opatření v Bitterfeldu v souvislosti se znečištěním HCH látkami. Odpoledne byla také použita kombinace živých přednášek a videonahrávek k diskusi o vlivu HCH na lužní území, nakládání s HCH zátěžemi, provedených a probíhajících studiích a také o současných aktivitách partnera ze Saska-Anhaltska v rámci projektu LINDANET. Na přípravě webináře se podílely kraj Anhalt-Bitterfeld, UFZ (Helmholtzovo centrum pro environmentální výzkum) a konzultanti CDM Smith, kteří se podílejí na provádění technických opatření v lokalitě Bitterfeld-Wolfen. Videa použitá ve webináři byla vytvořena ve spolupráci s Offener Kanal e.V. (místní televizní kanál), který poskytnul kamerový tým a technické vybavení pro úpravu materiálu. Virtuální prohlídka oblasti tedy byla možná pouze díky velké podpoře a vynikající spolupráci v regionu.

 

 

Shrnutí a výstupy setkání


    Zpětná vazba od účastníků byla velmi pozitivní, a proto lze virtuální setkání považovat za úspěšné. Pozitivní výsledek je způsoben nejen skvělou týmovou spoluprací mezi hostitelem, partnery projektu a regionem Sasko-Anhaltsko, ale také proto, že díky virtuální variantě bylo možné zahrnout více účastníků. To podpořilo aktivní diskuzi a úspěšnou výměnu zkušeností s kontaminací HCH během setkání.
Kromě toho použití videí a potřeba kreativity při zprostředkování informací o Bitterfeldu umožnilo získat informace, které by se mohly při osobní schůzce ztratit. Celkově vzato dnešní technologie a software pro videokonference otevírá uživatelům četné možnosti a měla by být použita i na budoucích setkáních. Tímto způsobem mohou zúčastněné strany prezentovat své zkušenosti s nakládáním s lokalitami kontaminovanými HCH a sdílet tak informace z první ruky. ITW2 navíc působivě prokázalo, že zapojení externích odborníků může ohromně obohatit projektová setkání. Ne vše na virtuálním setkání však bylo pouze pozitivní. Kolegové z LAF a zástupci dalších zúčastněných stran se těšili na osobní setkání a profesionální dialogy s mezinárodními partnery. Při online setkání chybí právě tato cenná osobní výměna. Během projektového setkání v Zaragoze došlo k výměně řešení a zkušeností v oblasti znečištění až do pozdních večerů, což v tomto formátu nebylo možné.
Díky úspěšné profesionální výměně informací během webináře byli účastníci s výsledky ITW2 obecně spokojeni. Lze však předpokládat, že všichni účastníci doufají v osobní workshopy a návštěvy na místě v rámci dalších setkání projektu LINDANET, jakmile to okolnosti dovolí.