Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

Jihočeský kraj

 

Analýza sociálně-ekonomického profilu Jihočeského kraje pro potřeby vznikajícího ROP NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

 

V konsorciu s partnery jsme připravovali Sociálně - ekonomický profil Jihočeského kraje. Zpracovaná analýza Jihočeského kraje sloužila pro potřeby vznikajícího Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 a stala se také základem pro aktualizaci Programu rozvoje Jihočeského kraje a dalších oborově zaměřených strategických dokumentů.