Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

Jihočeský kraj

 

SONORA – metodika hodnocení dopravních systémů a analýza ekonomického hodnocení dopravní staveb

 

Jako dodavatelé expertních služeb jsme se podíleli na koordinaci přípravy metodiky a hodnocení současného stavu dopravních systémů. V rámci konsorcia jsme se také podíleli na zpracování analýzy metodických postupů ekonomického hodnocení dopravních staveb.