Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

Jihočeský kraj

 

Mírový pochod česko-bavorským příhraničím

 

Ve spolupráci se zadavatelem, Jihočeským krajem, jsme se podíleli na zpracování úspěšné žádosti o dotaci, v rámci OP Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko - ČR, a zajišťovali generální management až k úspěšnému vyúčtování. Projekt, jehož hlavním cílem bylo uskutečnění pochodu mírového poselstva z jižních Čech do Bruselu, byl příspěvkem Jihočeského kraje k předsednictví ČR Radě Evropské unie a byl součástí celého konceptu aktivit, které byly věnovány předsednictví v prvním pololetí roku 2009.