Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

Jihočeský kraj

 

Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3), (P7)

 

Podíleli jsme se na zpracování úspěšné žádosti do 5. a 28. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, které se týkaly modernizace komunikací II. a III. třídy. Projekt P3 se týkal kompletní rekonstrukce a modernizace 19 komunikací, které ohrožovaly bezpečnost a plynulost silničního provozu. Projekt přinesl výrazné zlepšení situace a další benefity v podobě snížení prašnosti a emisí a zlepšení kvality života obyvatel, zlepšení dostupnosti a atraktivity Jihočeského kraje. Stejný cíl si kladl i projekt P7, jehož obsahem byla modernizace 36 úseků silnic.