Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

Konference SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE

 

Využití biotechnologií či umělé inteligence, podpora precizního zemědělství, digitalizace a robotizace sektoru. Udržitelnost a využití posledních vědeckých poznatků – to byla hlavní témata konference SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE, kterou zorganizovala Regionální rozvojová agentura jižních Čech ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje v pátek 26. 8. na Výstavišti v Českých Budějovicích během 48. ročníku agrosalonu Země živitelka 2022. 

 

Nad konferencí převzal záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Konference se konala při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie a byla pořádána v rámci evropské iniciativy Science meets Regions Společného výzkumného centra Evropské komise. Hlavním cílem bylo propojit nejnovější vědecké poznatky a příklady dobré praxe z terénu se zástupci veřejného, akademického i soukromého sektoru. 

 

Konferenci zahájil ministr zemědělství Zdeněk Nekula, který přivítal všechny přítomné a pohovořil o podpoře precizního zemědělství, na které ministerstvo plánuje vyčlenit v příštích pěti letech přes jednu miliardu korun. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba se z pracovních důvodů omluvil z účasti na konferenci a promluvil na účastníky alespoň z videa, ve kterém ukázal, jak výborně funguje spolupráce Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity s jihočeskými podniky při vývoji a zavádění nových technologií v zemědělství. Za organizátory konference přivítal účastníky také ředitel Regionální rozvojové agentury jižních Čech Tomáš Cílek a ředitel Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin. O projektu Science meets Regions, jehož je konference součástí, pohovořila zástupkyně Společného výzkumného centra Evropské komise Elodie Thirion.

 

Odborná konference byla rozdělena do tří tematických bloků s následnou diskuzí. V prvním bloku s názvem Výzvy v současném zemědělství se účastníci dozvěděli o futuristických projektech, které podporuje Regionální agrární komora Jihočeského kraje. Zástupci Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity pohovořili o náročnosti vývoje aplikací pro zemědělství založených na umělé inteligenci a o důležité roli biotechnologií pro budoucnost zemědělství. Odborník z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví upozornil na alarmující stav zemědělské půdy a nastínil, jaká opatření je třeba zavést, abychom zabránili její další degradaci.

 

V rámci druhého bloku na téma Zemědělství 4.0 byly prezentovány výzkumné a vývojové projekty Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v této oblasti. Dále společnost Agdata představila svůj komplexní datový systém pro efektivní online řízení farmy a zástupce rodinného technologického startupu Ullmanna předvedl, jak se dá odstraňovat plevel pomocí robotického stroje využívajícího umělou inteligenci.

 

Ve třetím bloku na téma Kvalita a bezpečnost zemědělských produktů vysvětlil zástupce společnosti Syngenta mimo jiné, jak složitá a nejistá je cesta jakékoli účinné látky z laboratoře až k zákazníkovi v podobě přípravku na ochranu rostlin. Zástupci Fakulty Zemědělské a technologické Jihočeské univerzity poté představili nové trendy v rostlinné výrobě včetně regeneračního či vertikálního zemědělství a pohovořili o automatizaci zpracování zemědělských produktů. Dále odborníci z Biologické centra AV ČR vysvětlili, jaké jsou přínosy a rizika geneticky upravených plodin a že nové techniky šlechtění (NBT) mají mimořádný inovační potenciál a mohou přispět k udržitelným zemědělskopotravinářským systémům a cílům strategií Evropské unie.

 

V závěru diskutovali řečníci spolu s účastníky o překážkách v podobě nedostatečné legislativy Evropské Unie pro nakládání s produkty GMO a NBT, o limitech dostupných dotačních programů pro zemědělce a možném vývoji zemědělství v budoucnosti. 

 

Prezentace a fotografie z konference jsou k dispozici na www.agrokonference2022.cz. Akce je spolufinancována Evropskou unií, Ministerstvem zemědělství a Jihočeským krajem.