Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

Město Bechyně

 

Strategický plán rozvoje města Bechyně

 

Strategický plán rozvoje města Bechyně řeší střednědobý rozvoj města, včetně respektování existujících strategických dokumentů vyššího řádu. Smyslem strategie bylo definování prioritních oblastí rozvoje města Bechyně a propojení společných zájmů veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Vytvořený strategický plán podporuje možnost úspěšného a správně cíleného čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů EU.