Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

MOMAr Tour č. 2

 

V únoru 2022 proběhla druhá z tzv. MOMAr Tours, lokálních studijních cest v rámci projektu MOMAr. Projektový tým se tentokrát vydal do Trocnova. Zdejší Památník Jana Žižky v současné době realizuje výstavbu repliky středověké usedlosti. Replika je budována v reálné velikosti, za použití tradičních stavebních materiálů a technik výstavby.

 

 

Kromě využití tradičních stavebních technik a materiálů, což, mimo jiné, zahrnuje např. doškové střechy, se počítá také s oživením usedlosti. Je plánován chov menších hospodářských zvířat (slepice, husy, kozy, ovce...), pořádání odborných a populárně-naučných akcí, představení pro školy a celá řada dalších aktivit.

 

 

 

Otevření usedlosti je plánováno na červen 2023, a to především z technologických důvodů vázaných na tradiční použité materiály.