Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

Newsletter č. 6

 

Přinášíme vám šesté vydání LINDANET newsletteru!

 

Zobrazit ho můžete přes tento odkaz:

 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1643208315.pdf