Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

První projektové setkání

 

 

 

Šest evropských regionů bude spolupracovat na lepší ochraně životního prostředí. Ve španělské Zaragoze si vyměnily zkušenosti se znečištěním pesticidy, konkrétně lindanem.

 

 

 

    Ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 se v hlavním městě španělského regionu Aragonie, Zaragoze, sešli zástupci šesti organizací zapojených do projektu LINDANET, realizovaného v rámci programu evropské územní spolupráce Interreg Europe. 
Hlavním cílem projektu LINDANET je vytvořit síť evropských regionů zasažených ekologickou zátěží z produkce či používání perzistentních organických polutantů, hlavně látky lindanu. Zapojené regiony budou mimo jiné usilovat o zlepšení podmínek na legislativní úrovni skrze přenos osvědčených zkušeností a příkladů dobré praxe ze zahraničí.

 

    Seminář uspořádal vedoucí partner projektu, aragonské Ministerstvo zemědělství, chovu hospodářských zvířat a životního prostředí. Za ČR projektu realizuje RERA a.s. - Regionální rozvojová agentura jižních Čech. Dalšími partnery projektu jsou: General Directorate of Climate Change and Environmental Quality of the Xunta de Galicia (Španělsko), State Office for Contaminated sites of Sachsen Anhalt (Německo), Central Mining Institute (Polsko) a Experimental Zooprofilactic Institute
of Lazio and Toscana M. Aleandri (Itálie).

 

    V rámci dvoudenního semináře měli účastníci možnost vyslechnout si informace o situaci v dalších partnerských regionech. Obsahem jednání tak byl legislativní rámec každého z regionů, zapojení zainteresovaných institucí či otázky na transparentnost komunikace vůči veřejnosti. Prezentovány byly také lokality s danou ekologickou zátěží včetně popisu aktuální situace či plánů na revitalizaci. Druhý den setkání byl orientován prakticky. Na severu regionu Aragonie, v podhůří Pyrenejských hor, měli účastníci možnost vidět na vlastní oči skládku zemin znečištěných lindanem a zázemí pro boj s touto ekologickou zátěží. 

 

    Projekt je rozdělen do dvou fází. V první (dvouleté) fázi je hlavním cílem výměna zkušeností a příkladů dobré praxe. V rámci druhé (roční) fáze projektu bude každý z partnerů implementovat Akční plán, který bude vycházet z poznatků první fáze a bude reagovat na danou situaci. Projekt LINDANET je realizovaný od srpna 2019 do ledna 2023 s rozpočtem přibližně 1,4 milionu EUR. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihočeským krajem.