Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

SOCIAL SEEDS prodloužen

Projekt SOCIAL SEEDS byl prodloužen formou úspěšné žádosti do 5. výzvy Interreg Europe, která byla určena pro probíhající projekty a jejích cílem je do výstupů projektu zapracovat dopady pandemie Covid-19 na sociální podnikání.