Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

SŠTO Dačice

Cílem projektu bylo modernizovat výuku strojírenských oborů, mechanik seřizovač a obráběč kovů, pořízením nového technologického vybavení (soustruhy, frézky, brusky) a zlepšit tak kvalitu a efektivitu praktické výuky. Pořízení vybavení umožnilo vznik dvou moderních inovovaných pracovišť. Díky tomu mohou žáci celý technologický proces uskutečňovat na jednom pracovišti bez přemisťování na specializované dílny. Nabité zkušenosti žáci efektivně uplatní při vstupu na trh práce.