Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

Studijní cesta v provincii Groningen

 

 

Provincie Groningen hostila třetí studijní cestu

 

Tato studijní cesta, realizovaná ve dnech 27. – 28. dubna 2022 v rámci projektu MOMAr, podpořeného z programu Interreg Europe, svedla dohromady 28 odborníků z pěti evropských regionů, aby viděli příklady dobré praxe v provincii Groningen v Nizozemsku.


Hostitelem této akce byl nizozemský partner, provincie Groningen, a zúčastnili se jí partneři z provincie Zaragoza (Španělsko), regionu Mehedinti (Rumunsko), ministerstva pro místní rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska (Německo) a Regionální rozvojová agentury Jižní Čechy – RERA (Česká republika), společně s odborníky ze spolupracujících organizací z každé země. Tato studijní cesta byla třetí z celkových čtyř a jejím cílem byla opět výměna zkušeností o modelech managementu kulturního dědictví mezi evropskými regiony.
 

Vřelé přivítání

Před zahájením studijních zastávek byla skupina přivítána v nizozemským týmem vedeným Monique Antonis, vedoucí odboru pro kulturní dědictví a krajinu, a Richardem Veenstrou, hlavním poradcem pro kulturní dědictví provincie Groningen.


Staré dědictví, nové využití

Studijní zastávky se nesly ve znamení využití kulturního dědictví pro nové společenské a vzdělávací využití ve prospěch místních komunit prostřednictvím spolupráce veřejné správy a soukromého sektoru. První zastávkou byl Maarhuizen, bývalá vesnice postavená na umělém pahorku. Tato technika zakládání vesnic navršením materiálu nad úroveň vodní hladiny tehdejších pobřežních bažin byla typická pro severní Nizozemí v době jeho osídlování. Nadace Enne Jans Heerd v současnosti provádí renovaci jedné ze starých farem. Mayke Zandstra a Joost Renzenbrink provedli účastníky rozestavěnou budovou a vysvětlili historii místa i jeho nový cíl – vytvořit místo setkávání a kulturních akcí pro místní komunitu či návštěvníky. Meike Kompaan, politický poradce pro správu památkového fondu provincie Groningen, představil projekt „Heritage Lab“, jeden z pilířů nizozemského Akčního plánu.

 

Renovace farmy v Maarhuizenu

 

 

Poté skupina navštívila jeden z kostelů nadace Groningen Historic Churches Foundation ve vesničce Garmerwolde. Jak skupině vysvětlila Patty Wageman, vedoucí nadace, a její poradce Christiaan Velvis, tato nadace spravuje téměř stovku objektů, většinou středověkých. Spravované objekty, zpravidla kostely a zvonice, postupně ztratily svůj výhradní náboženský účel, a to z důvodu ubytku věřících a tím i prostředků pro údržbu kostelů. Tato nadace umožňuje prostory těchto kostelů využít i k jiným kulturním či společenským akcím. Vhodnost či nevhodnost produkce vždy posuzuje místní komunita, nadace samotná do tohoto procesu nezasahuje. Konkrétně zde byla zvonice kostela využita pro výstavu „Fest! In the West and East“. Tato výstava, realizovaná vzdělávacím programem „School Kerk“ byla věnována způsobu oslav pravidelných svátků v různých náboženstvích (křesťanství, judaismus, islám). Výstava interaktivní formou a s pomocí audio-vizuálních vjemů návštěvníkům přiblížila formy oslav v jednotlivých náboženstvích.

 

Kostel v Garmerwolde

 

Expedice se také zastavila u Waddenského moře, největším systémem přílivových ploch na světě, zapsaným na seznamu světového dědictví UNESCO pro své jedinečné geologické a ekologické hodnoty a vysokou biologickou rozmanitost.

 

Waddenské moře, lokalita UNESCO

 

Program druhého dne studijní návštěvy se zaměřil na rozlehlý katastr obce Oldambt u hranic s Německem. Tato oblast byla před desítkami let považována za obilnici Nizozemska díky své úrodné půdě. Vylidňování venkova a útlum místního zemědělství však zanechaly stovky farem opuštěné nebo vážně ohrožené zhroucením. Kromě tohoto degradačního procesu čelí otřesům půdy, z velké části způsobeným těžbou plynu, a oxidací rašeliny, která způsobuje výrazné poklesy terénu. Důsledkem je obrovské množství soukromých památkových objektů, které čekají na nákladnou rekonstrukci a zpevnění podloží. Jak vysvětlili Judith Toebastová, specialistka na historické usedlosti v Národní agentuře pro kulturní dědictví, a Rick Brinks, politický poradce obce Oldambt, majitelé farem nejsou na tuto výzvu sami. Funguje zde program finanční a strategické podpory majitelům postižených nemovitostí, aby byl zachován kulturní odkaz těchto historických míst. Účastníci exkurze si tento proces mohli ověřit na vlastní kůži. Navštívili dvě farmy, které byly renovovány a upraveny pro nové využití, zejména pro využití v gastronomii a cestovním ruchu.

 

Zámek Fraeylemaborg

 

Poslední zastávkou byly dva kostely ve městečku Middelstum, postižené zemětřesením v roce 2012. Díky nadaci Groningen Historic Churches Foundation byly kostely opraveny a zároveň restaurovány, vysvětlil Jur Bekooy, stavební inženýr uvedené nadace.

 

Interiér kostela v Middelstumu

 

Po této cestě se projekt MOMAr připravuje na svou poslední studijní návštěvu, a to v červnu do rumunské oblasti Mehedinti.

 


O projektu

 

Modely managementu venkovského dědictví (MOMAr) je projekt podpořený programem EU Interreg Europe. Projekt chce poskytnout příklady pro strategické zamyšlení nad využíváním kulturních a přírodních památek. Mimo jiné projekt poukazuje na existenci problémů venkovských oblastí – vylidňování venkova, stárnutí populace, nevyužívání zdrojů – jejichž identita je mnohdy definována bohatým kulturním dědictvím, v některých případech opravdu výjimečným.