Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

Třetí projektové setkání

 

 

Třetí Meziregionální tematický workshop projektu LINDANET se zaměřil na zdravotní a sociální aspekty kontaminace půdy.

 

Nejdůležitější akce tohoto semestru, kde účastníci sdílí své zkušenosti se konala ve dnech 24. až 26. listopadu 2020. Událost se původně měla konat v jižních Čechách, ale kvůli stále trvající pandemii covidu-19 byla pořádána online. Hlavním tématem meziregionálního tematického semináře (ITW) tohoto semestru byly „zdravotní a sociální aspekty kontaminace půdy“.

 

 

LINDANET jako meziregionální přístup ke konfrontaci Lindanu & HCH


LINDANET je ambiciózní projekt Evropského programu Interreg Europe, jehož cílem je spojit úsilí evropských regionů ve společnou práci na zlepšení kontaminovaných lokalit HCH (Lindanem). Jedná se o sdružení regionů, které se potýkají s kontaminací lindanem a HCH (hexachlorcyklohexan), a proto si pravidelně vyměňují zkušenosti a znalosti při zacházení s perzistentními organickými znečišťujícími látkami. Projekt je realizován partnery: Government of Aragon (Španělsko), the General Directorate of Climate Change and Environmental Quality of the Xunta de Galicia (Španělsko), Regionální rozvojová agentura jižních Čech (Česká Republika), the State Office for Contaminated sites of Sachsen Anhalt (Německo), the Central Mining Institute (Polsko) and the Experimental Zooprofilactic Institute of Lazio and Toscana M. Aleandri (Itálie).
Za tímto účelem se již uskutečnily dva meziregionální tematické workshopy (ITW). První schůzka se konala ve španělské Zaragoze v listopadu 2019 a pořádali ji španělští kolegové z aragonské vlády. Druhé setkání pořádané německými kolegy z LAF bylo plánováno v německém Magdeburgu, ale kvůli covid-19 bylo uspořádáno online v červnu 2020.

 

 

Třetí ITW a jeho zaměření


Meziregionální tematické workshopy se konají dvakrát ročně a jejich hlavním cílem je shromáždit příslušné stakeholdery, tvůrce politik a další oborové kolegy za účelem sdílení zkušeností v evropských regionech ovlivněných Lindanem nebo POPs obecně. Každý ITW má vyhrazené téma, pro 3. ITW to jsou „zdravotní a sociální aspekty kontaminace půdy“.
Třetí ročník ITW uspořádali čeští kolegové z Regionální rozvojové agentury jižních Čech (RERA), a to kvůli pandemii opět online.

 

První část 1. dne se zabývala nejnovějšími inovacemi v sanaci HCH v České republice a praktickými příklady úspěšných sanačních projektů českých firem. Byly představeny technologie, jako je bioakumulace HCH ve stromem nebo technologie Wetland+, které mají možnost replikace v jiných regionech. Několik představených sanačních případů také ukazuje aktivní roli českých společností při sanacích nejen v Česku nebo zemích EU, ale i mimo ně, například v Africe.

 

2. část prvního dne byla zaměřena na analýzu sociálních vlivů v různých regionech a na vliv na zdraví a životní prostředí. Diskutovalo se o sociálním vnímání problému, ekonomických a sociálních důsledcích nebo již provedených studiích, po nichž následovala diskuse o dostupných komunikačních kanálech v každém zúčastněném regionu.

 

Druhý den ITW přinesl do diskuse téma „administrativních opatření ke kontrole kontaminace“. Partneři sdíleli informace o tom, jak monitorují zdraví a bezpečnost zaměstnanců pracujících na kontaminovaných lokalitách, jak monitorují přítomnost HCH ve vzduchu nebo ve vodě a další zajímavá témata. Na konci druhého dne proběhlo hodinové brainstormingové setkání o „sociálních a zdravotních aspektech kontaminace půdy“. Partneři se podělili o své myšlenky a nápady, zatímco kolegové z LAF aktualizovali myšlenkovou mapu vytvořenou v červnu 2020 během druhého ITW.

 

Třetím dnem akce bylo interní projektové setkání partnerů přímo pracujících na implementaci projektu LINDANET. Zasedání se zaměřilo na několik klíčových projektových úkolů, jako je návrh regionálních akčních plánů, výběr osvědčených postupů nebo vytvoření společné studie.

 

 

ITW jako příležitost setkat se a spolupracovat


Meziregionální tematické workshopy jsou jednou z klíčových aktivit projektu. Sdružují nejen partnery přímo zapojené do implementace projektu, ale také kolegy z jiných organizací a institucí, nejen nutně ze zapojených regionů. Tímto způsobem ITW vytváří platformu, kde se mnoho profesionálů může setkat a diskutovat o problémech a přivést si domů cenné kontakty, zejména pak ti, kteří nejsou zapojeni do mezinárodní spolupráce při každodenní práci.