Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

Trocnovské slavnosti

 

Tradiční Trocnovské slavnosti proběhly 11. září 2021 a již poosmé trocnovský areál Památníku Jana Žižky přivítal návštěvníky ukázkami tradičních řemesel, kulturním programem či představením středověkého válečnictví.

 

Letošní program Trocnovských slavností byl rozdělen do dvou lokalit, a to do prostoru mohyly Jana Žižky a do areálu samotného muzea. V okolí mohyly probíhaly prostorově náročnější aktivity, případně takové, které generují hluk či dým, zatímco prostor muzea byl věnován z velké části aktivitám pro děti.

 

Ukázka sokolnictví

 

V prostoru před mohylou tak mohli návštěvníci obdivovat umění sokolnictví, které bylo zdaleka nejatraktivnější podívanou v daném prostoru. Ukázky sokolnictví byly doprovázeny vyprávěním o historii a vzniku sokolnictví a využívání této prastaré metody lovu v moderním světě. Dále byl tento prostor, pro svou rozlehlost, ideální pro ukázky obléhacích strojů, které mohou být z principu nebezpečné a vyžadují tak dostatek volného prostoru v okolí dopadových ploch. Návštěvníci si mohli sami vyzkoušet postup napnutí a následného vystřelení katapultu nebo trebuchetu. Dále byly v tomto prostoru k vidění ukázky kovářství, hrnčířství a tkalcovství. Během odpoledne byl také prostor u mohyly svědkem představení nejnovější knihy Otomara Dvořáka o Janu Žižkovi z Trocnova.

 

Ukázka obsluhy katapultu

 

Areál samotného muzea byl věnován komornějším aktivitám, mezi které patřila především divadelní představení, určená nejen nejmenších návštěvníkům. Pro ty jsou však mají představení loutkových divadel největší kouzlo, čemuž odpovídala i struktura přítomného obecenstva. Ostatní aktivity byl také zaměřeny na malé návštěvníky, ať už to bylo malování na obličej, výrobu odznaků či ražbu mincí.

 

Divadelní představení pro nejmenší navštěvníky - pohádka Jak Václav princeznu vyléčil

 

I tentokrát poskytly Trocnovské slavnosti příležitost pro odpočinkové odpoledne spojené s poučením a zábavou, které využily stovky návštěvníků, aby strávily příjemné sobotní odpoledne. Důležitým faktorem pro rodinné výpravy byl právě rozsáhly program pro děti.

 

Představení knihy Jan Žižka z Trocnova autora Otomara Dvořáka

 

Trocnovský areál byl v rámci projektu MOMAr, podpořeného z programu Interreg Europe a Jihočeského kraje, vybrán jako jeden z příkladů dobré praxe z pohledu managementu a rozvoje kulturního dědictví.