Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

Vlastní projekt RERA

 

Zemská výstava 2013

 

V souvislosti s rozvojem spolupráce mezi sousedními regiony připravily regiony Horní Rakousko a jižní Čechy přeshraniční zemskou výstavu, která byla zahájena v dubnu 2013 Výstava byla realizována na čtyřech místech, konkrétně v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu. V souvislosti s touto výstavou realizovala RERA a.s. dva projekty, ve kterých zastávala pozici vedoucího partnera, přičemž dalšími partnery projektů byly Regionální muzeum v Českém Krumlově, Cisterciácké opatství Vyšší Brod, na rakouské straně pak Oberösterreich Tourismus a Úřad hornorakouské vlády.