Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

Zlatá stezka

 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

 

Pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu zpracovala RERA projektovou žádost, projekt byl podpořen a je společně s vedoucím partnerem Tourismusverband Ostbayern e.V. a projektovým partnerem, kterým je Plzeňský kraj, Odbor památkové péče a cestovního ruchu Oddělení cestovního ruchu, realizován. Zaměřuje se na propagaci přírodního dědictví v bavorských regionech Horní Falcko a Dolní Bavorsko a na území Jihočeského a Plzeňského kraje, během realizace projektu bude stávající německá stezka pro pěší turisty „Zlatá stezka“ rozšířena o českou trasu a několika příčnými spojením napojena na německé trasy. Trasy budou proznačeny a osazeny informačními panely, bude iniciována marketingová kampaň, která kromě propagace v elektronických a tištěných médiích bude zahrnovat také pořádání akcí pro širokou veřejnost. Vznikne společná souhrnná mapa a také tzv. etapový průvodce, ve kterém budou detailněji uvedeny např. výškové profily, údaje o kilometrech o místních památkách a podobně, vše v českém a německém jazyce.