Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

 

 

DigiVill

 

Využití digitalizace ve veřejné správě

 

 

 

O projektu

 

I přes zvýšenou podporu venkovských oblastí se nedaří zvrátit tendenci vylidňování venkova zejména v okrajových částech regionů. Tato problematika se týká i česko-rakouského příhraničí. Cílem projektu je tento trend změnit, či alespoň zmírnit. Toho má být dosaženo pomocí využití digitalizace ve veřejné správě, která je v Evropě již běžnou praxí, v České republice ale zatím pouze potřebnou změnou. Projekt se zabývá konkrétními možnosti zvýšení kvality života obyvatel na venkově v česko-rakouském příhraničí prostřednictvím přeshraničního srovnání a zavádění moderních technologií a digitalizace některých agend do praxe veřejné správy.
Trendem dnešní doby je velké množství informací přenášené na komunální úroveň. Stále však chybí praktická využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe, které se již osvědčily v českých nebo rakouských obcích. Bezpečnému užití digitálních technologií také brání nedostatek digitální gramotnosti, která by přispěla k udržení a zlepšení kvality života v obcích.
Projekt se zaměří na vytipování těch digitálních řešení, která mohou přispět k zastavení projevů negativních trendů demografické změny a odlivu obyvatel do měst v oblasti příhraničních regionů, a přitom využít běžnou komunikaci občanů s veřejnou správou, která se v současné době přesouvá od osobního jednání na internet. Mezi tato digitální řešení patří například aplikace, které může využívat veřejná správa pro lepší komunikaci s občany, stejně jako digitální nástroje pro plánování úprav veřejných ploch a rozvoj obecní infrastruktury. Tím dojde ke zlepšení přístupu obyvatel i obcí k digitálním technologiím a zvýšení efektivity digitální komunikace mezi obyvateli a samosprávou.
Součástí projektu je také cyklus vzdělávání pro představitele samospráv. Tematicky bude zaměřen na přenos zkušeností, využití sociálních sítí v praxi veřejné správy, bezpečné využívání digitálních technologií, webové aplikace využitelné pro státní správu a nástroje týmové spolupráce.

 

 

Oficiální stránky projektu: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz248_digivill

 

 

 

 

 

Aktuality


Dokumenty ke stažení