Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

 

 

 

 

>>> REGISTRACE ZDE <<<

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

 

Erasmus pro podnikatele (Erasmus for Young Entrepreneurs = EYE) je mezinárodní výměnný program Evropské komise, jehož cílem je podpora podnikání v Evropě skrze přeshraniční výměnu zkušeností. Funguje od roku 2009 a bylo uskutečněno již 10 000 pobytů. Více než 25 000 podnikatelů je do programu registrováno.

 

Podnikatelé či zájemci o podnikání mohou vyjet do zahraničí na odborný pracovní pobyt, během kterého pracují ve společnosti hostitelského podnikatele a zároveň se od něj učí každodenním aspektům vedení podniku. Hostitelský podnikatel také pomáhá začínajícímu s úpravou jeho podnikatelského plánu a je mu mentorem. Začínající podnikatel často přinese nový a perspektivní pohled na řešení možných výzev, kterým hostitel může čelit.

 

Největší rozdíl oproti klasickým studentským stážím je důraz na kvalitní zapojení začínajícího podnikatele do provozu firmy, kterou vede hostitelský podnikatel. Začínající podnikatel tak získá spoustu nových poznatků z praxe. Tím, že se do programu zapojují především ambiciózní nováčci se zajímavými nápady, se může hostitel těšit na motivovaného člena týmu.

 

 

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

 

 

Začínající podnikatel:

 

Začínajícím podnikatelem je každá osoba starší 18 let s podnikatelskou zkušeností maximálně do 3 let. Do programu se mohou zapojit i zájemci, kteří žádnou podnikatelskou zkušenost nemají. Nepotřebujete tedy ani živnostenský list, ani IČO. Jediné, co skutečně potřebujete, je podnikatelský nápad, který chcete rozvíjet.

 

Mezi hlavní důvody, proč se do programu přihlásit patří:

- dokonalení se v podnikatelských dovednostech & učení se praxí,
- šance spolupracovat s úspěšným hostitelským podnikatelem,
- možnost určit si zemi, město, délku pobytu i hostitelskou společnost,
- získání mezinárodních kontaktů a potenciálních klientů či partnerů,
- poznání nových trhů a seznámení se s jinými způsoby podnikání,
- finanční podpora na pobyt ve výši až 1100 € / měsíc, dle země pobytu.

 

Pro registraci do programu je důležité:

- Věk začínajícího podnikatele musí být min. 18 let, program však není omezen horní věkovou hranicí.
- Podnikatelská zkušenost začínajícího podnikatele nesmí být delší než 3 roky. Existují zde i výjimky, např. v případě tzv. Švarc systému, kdy má někdo aktivní živnost i když nepodniká, apod. Zde je vždy nutná individuální konzultace s každým žadatelem.
- Začínající podnikatel pobýval alespoň 6 měsíců z posledních 365 dní v ČR. Nemusí být občanem ČR, aby mohl v rámci programu z ČR vycestovat.
- V tomto programu není možná opětovná účast začínajících podnikatelů. Program se ale nevylučuje s předchozí/budoucí účastí v Erasmus+, jedná se o dva zcela oddělené programy.
- Všechna kritéria je dobré osobně prokonzultovat se zástupci programu.

 

Pro účast v programu si stačí připravit:

- životopis (může být v ČJ nebo v AJ),
- podnikatelský plán (může být v ČJ nebo v AJ).

 

 

 

Hostitelský podnikatel:

 

Hostitelským podnikatelem je každá osoba starší 18 let, která má podnikatelskou zkušenost více než 3 roky a má aktivní firmu zaregistrovanou v České republice. Hostitel se hlásí primárně za sebe jako soukromou osobu, tj. můžete se přihlásit i s firmou mladší tří let, pokud vy jako osoba máte více než tříletou zkušenost s podnikáním.

I když lze v jednu chvíli hostit vždy jen jednoho začínajícího podnikatele, může se hostitel do programu zapojovat opakovaně.

 

Mezi hlavní důvody, proč se do programu přihlásit patří:

- možnost najít novátorská řešení a zlepšení pro svou firmu,
- objevení nové potenciální spolupráce
- rozvíjení zahraničních kontaktů a získání znalostí o zahraničních trzích,
- práce se seriózním a motivovaným začínajícím podnikatelem,
- možnost rozšíření podnikání do zahraničí.

 

Pro registraci do programu je důležité:

- Věk hostitelského podnikatele musí být min. 18 let, program však není omezen horní věkovou hranicí.
- Podnikatelská zkušenost hostitele musí být delší než 3 roky. Hostitel se však může přihlásit i s mladší firmou pod podmínkou, že on sám má jako podnikatel alespoň
tříletou zkušenost s podnikáním.
- Společnost, se kterou se hostitel do programu hlásí musí být zaregistrována v ČR a musí se jednat o tzv. malý nebo střední podnik (dle definice EU pro MSP).

 

Pro účast v programu si stačí připravit:

- životopis (může být v ČJ nebo v AJ).

 

 

 

PRAVIDLA PROGRAMU

 

Účastnické země:

Program Erasmus pro podnikatele není omezen pouze na státy Evropské unie. Vycestovat lze celkem až do 39 evropských zemí! Kromě kontinentální Evropy jsou zde zahrnuty i tzv. Outermost regions, jako například Azorské ostrovy či Madeira (Portugalsko), Nová Kaledonie (Francie), Kanárské Ostrovy (Španělsko) nebo Réunion (Francie). Kompletní seznam zemí včetně výše stipendia naleznete pod tímto odkazem.

Do jiných destinací je možné vycestovat i v rámci sesterského programu EYE Global. Ten se zaměřuje na regiony: Ontario, Quebec a British Columbia (Kanada), NY State, California (USA) a dále na státy: Izrael, Singapur, Jižní Korea a Taiwan. Více o EYE Global naleznete pod tímto odkazem.

 

Doba pobytu:

Celkovou délku vašeho pobytu si můžete naplánovat na celé měsíce či na konkrétní počet dní. Váš pobyt musí trvat nejméně 1 měsíc, maximálně pak 6 měsíců. Možností je i rozdělit si pobyt na několik částí. Přerušovaný pobyt je pak nutné absolvovat maximálně ve dvojnásobku čistého času pobytu. Například: dvouměsíční fragmentovaný pobyt musíte absolvovat maximálně ve čtyřech kontinuálních měsících.

 

Jazyk:

Pobyt může proběhnout v jakémkoliv jazyce států EU. I když se nejvíce pobytů realizuje v angličtině, není to nutností. Například pobyty v Německu či Rakousku lze realizovat v němčině, pobyty na Slovensku v češtině/slovenštině, apod.

 

Profesní zařazení:

Profesní obor přihlášeného podnikatele není nijak limitovaný. Ať už se tedy jedná o běžnější profese či o něco velice specifického, pokud se podaří najít účastníkovi protějšek, může se zahraniční pobyt uskutečnit. Dosud jsme propojili účastníky z oblastí fotografie a žurnalistiky, cestovního ruchu, gastronomie, ale také například z oblasti biochemického výzkumu či IT software developmentu.

Také je možné, že své řemeslo ovládáte skvěle a potřebujete spíše pomoci s managementem, marketingem, personální oblastí či s komunikačními technologiemi. I v tomto případě je možné se zapojit, stačí opět najít protějšek, který by vás v daných oblastech dokázal posunout při přípravě nebo rozvoji vašeho podnikání.

 

Finanční podpora:

Finanční podpora ve formě stipendia je určena pro začínající podnikatele jako příspěvek na zvýšené finanční náklady spojené s životem v zahraničí. Do každé země je Evropskou komisí určena jiná výše podpory. Maximální výše stipendia je až 1.100 EUR (cca 28.000 Kč) na měsíc. Seznam zemí včetně výše stipendií naleznete pod tímto odkazem.

Finanční podpora je vyplácena v měsíčních intervalech a je vždy vázána na tzv. měsíční ekvivalent kdy se každý den v rámci měsíce započítává zvlášť. Celkovou výši podpory je možné předem nasimulovat. To platí i u přerušovaných pobytů, kde může být celková částka hůře představitelná.

 

EYE Global:

Před několika lety byl ke klasickému programu EYE pilotně odstartován také EYE Global, malý sesterský program, který se zaměřuje na pobyty v zaoceánských oblastech. Konkrétně se jedná o regiony Ontario, Quebec a British Columbia (Kanada), NY State, California (USA) a dále o státy Izrael, Singapur, Jižní Korea a Taiwan.

Některá pravidla se od klasického EYE liší. Například délka pobytu, která je u EYE Global maximálně 3 měsíce. Všechny informace o EYE Global vám rádi poskytneme, popřípadě si více můžete přečíst na webu programu - odkaz.

 

 

 

PROCES REGISTRACE A VÝBĚRU PODNIKATELE

 

Registrace probíhá přes interní systém programu. Rozpracovanou registraci lze uložit a opakovaně se k ní vracet. Více o tom, jak správně vyplnit registrační formulář, naleznete pod tímto odkazem. Pro dokončení registrace potřebuje začínající podnikatel nahrát své CV a také Podnikatelský plán. Oproti tomu hostitelský podnikatel dokládá jen své CV. Více informací k těmto dokumentům naleznete zde.

Poté, co bude registrace schválena, získá účastník přístup do databáze EYE, ve které se nacházejí tisíce již registrovaných začínajících a hostitelských podnikatelů, kteří jsou připraveni k propojení. Uchazeč má možnost prohlédnout si profily ostatních registrovaných a kandidáta, kterého si vybral, oslovit k propojení. Pokud si podnikatel najde svůj protějšek mimo program, je možné takového podnikatele do programu zapojit (pokud bude splňovat daná kritéria).

Jakmile dojde k propojení začínajícího a hostitelského podnikatele, přijde na řadu tvorba Commitmentu. To je dokument, který určí plán aktivit pobytu, očekávaných cílů či výstupů. Na jeho přípravě se podílí jak začínající, tak i hostitelský podnikatel. Více informací, jak tento dokument sestavit obdrží účastník v dané fázi přípravy.

Poté, co je navržené propojení schválené, může pobyt odstartovat. Začínající podnikatel dochází denně do firmy hostitele, společně s hostitelem plní úkoly, které si vytyčili, a pracují také na zlepšení podnikatelského nápadu začínajícího podnikatele.

Pobyt je ukončen vyplněním dotazníku zpětné vazby oběma účastníky. Začínající podnikatel se na rozdíl od hostitele může programu účastnit pouze jednou. Hostitel se může účastnit programu opakovaně, vždy může však současně hostit pouze jednoho začínajícího podnikatele.

 

 

KONTAKT

 

Realizaci projektu zajišťují naši projektoví manažeři. Pokud byste se chtěli o čemkoliv poradit či probrat nějaké nejasnosti, bude nejlepší, když se nám ozvete přes email či telefon.

 

- Ing. Barbora Pajerová, pajerova@rera.cz, +420 736 410 221

- Zdeněk Hanzal, hanzal@rera.cz, +420 731 503 328

 

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

 

Aktuality