Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

MonumTech

 

Společný vznik a historie, současnost i budoucnost technických památek česko-rakouského příhraničí

 

 

O projektu

 

V česko-rakouském příhraničí se nachází velké množství technických památek, které jsou ale v přeshraniční spolupráci opomíjeny. Mnohdy pouze utilitární provedení technických památek může vést k přehlížení jejich památkových hodnot. Celá řada objektů a pozůstatků výrobních technologií ve volné krajině z tohoto důvodu zůstává doposud zcela nepovšimnuta. Bez znalosti jejich účelu a dalších historických souvislostí jsou nadále ohroženy buď samovolným chátráním, nebo cíleným lidským zásahem. Díky česko-rakouské historii mají přitom často společný technický základ a mohou mít i společné funkční využití. S výjimkou nejvýznamnějších technických památek je problémem mnohdy jak zmíněný špatný stav, tak i malé povědomí o tomto typu kulturního dědictví a doposud nedostatečně prozkoumaná společná historie a vazby. Slabou stránkou je i jejich nedostatečné využití, takže turistický potenciál těchto památek je dosud nenaplněn. Projekt MonumTech se snaží tyto aspekty řešit. Hlavním cílem je přispět k ochraně a zhodnocení technických památek v česko-rakouském příhraničí tak, aby se zvýšilo povědomí o tomto typu památek a aby zůstaly zachovány i pro další generace. Za tímto účelem budou technické památky přeshraničně zmapovány, bude zpracována společná dokumentace a bude probíhat intenzivní propagace a popularizace technického kulturního dědictví, které se v příhraničních regionech dodnes dochovalo. Důležité je tedy zabývat se též možnostmi oživení zapomenutých či chátrajících technických památek, aby se dostaly do povědomí veřejnosti, aby mohly nalézt nové využití např. v oblasti cestovního ruchu. Bude zpracována koncepce propagace technických památek a u vybraných památek na obou stranách hranice budou zpracovány koncepce jejich využití nebo budou virtuálně zrekonstruovány, což přispěje k jejich oživení. Snahou je uchopit téma technických památek přeshraničně jako složku společného kulturního dědictví a přispět k lepšímu pochopení těchto památek v kontextu společné historie. Dozvědět se o podobnostech, ale i odlišnostech u technických památek na obou stranách hranice, a to jak z hlediska technologického a konstrukčního, tak i z hlediska historického a společenského, může návštěvníky velmi obohatit. Hlavně ale dojde ke zviditelnění, propagaci a zatraktivnění regionu. Cílem je tedy i podpora přeshraničního turismu, aby návštěvník mohl objevovat a pochopit tyto památky v přeshraničních souvislostech. 

 

 

Setkání projektových partnerů v Českých Budějovicích v srpnu 2021

 

 

Díky složení partnerů mají některé aktivity strategické a odborné zaměření, druhá část aktivit má praktické zaměření vedoucí ke zatraktivnění technických památek pro jejich lepší využití v cestovním ruchu. Inovativní je mezioborový přístup k řešení tématu. Díky tomu je novým prvkem i koncept zpracování společné přeshraniční dokumentace technických památek na základě společně definovaných kritérií a metodiky.

 

Oficiální stránky projektu: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2-zivotni-prostredi-a-zdroje/atcz261_monumtech