Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

 

 

SOCIAL SEEDS

 

Využití potenciálu sociálních podniků pomocí standardizovaného nástroje pro vývoj a evaluaci

 

 

O projektu

 

 

Projektoví partneři:

 

  • IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. – vedoucí partner (Maďarsko)
  • RERA a.s. (ČR)
  • Regione Abruzzo (Itálie)
  • BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj (Slovinsko)
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polsko)
  • EURADA – Association Européenne des Agences de Développement (Belgie)
  • Eesti Abikeskused (Estonsko)

 

Projekt je zaměřen na podporu nové součásti regionálního rozvoje, a to na sociální podnikání. Konkrétně se v zapojených regionech jedná o vytvoření prostředí, ve kterém budou sociální podniky vznikat a dlouhodobě fungovat. Jedním z nejdůležitějších výstupů projektu bude mezinárodní evaluační nástroj, který bude sloužit k posouzení, jakým způsobem podporovat sociální podniky a na které aspekty sociálního podnikání podporu zaměřit. V současné době probíhá sběr a vyhodnocování příkladů dobré praxe ze všech partnerských zemí a mapuje se situace v jednotlivých zemích ohledně podpory sociálního podnikání a podpůrné legislativy. Projekt byl vybrán k realizaci jako jeden z 64 projektů z celkového počtu 261 předložených žádostí. 

 

Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na http://ifka.hu/en/improving-job-opportunities/social-seeds

 

Podrobnější informace o programu je možné nalézt na https://www.interregeurope.eu/