Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

 

Exploiting potentials of social enterprises through standardized European evaluation and development system

 

 

O PROJEKTU

 

Projekt SOCIAL SEEDS byl podpořen k realizaci v 1. výzvě programu Interreg Europe a jeho hlavním cílem byla podpora sociální ekonomiky, konkrétně podpora sociálního podnikání. V rámci projektu došlo k výměně příkladů dobré praxe napříč projektovým konsorciem, bylo realizováno několik mezinárodních setkání pro výměnu zkušeností a mnoho dalších aktivit. RERA v rámci projektu také přímo podpořila vznik nových sociálních podniků. V rámci výzvy č. 129 Operačního programu Zaměstnanost RERA připravila a odevzdala 5 projektových žádostí pro jihočeské sociální podniky.

 

V rámci 5. výzvy programu Interreg Europe pro doplňkové aktivity již schválených projektů se konsorcium soustředilo na mapování stavu sociální ekonomiky po pandemii a také vzniku nových legislativních rámců a opatření v partnerských regionech. Opět došlo k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe.

 

Projekt SOCIAL SEEDS byl k 30. 9. 2022 ukončen.

 

 

 

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

 

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. – vedoucí partner (Maďarsko)
RERA a.s. (Česká republika)
Regione Abruzzo (Itálie)
Frederico Foundation II (Itálie)
BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj (Slovinsko)
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polsko)
EURADA – Association Européenne des Agences de Développement (Belgie)
Eesti Abikeskused (Estonsko)
Steinbeis Stiftung (Německo)