Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

 

 

Jihočeský kraj

 

Jihočeskému kraji a jeho zřizovaných organizacím poskytujeme poradenské služby, vytváříme strategické koncepce a připravuje projektové žádosti, ať už pro modernizaci silniční sítě nebo pořízení nových učebních pomůcek pro střední školy.


Detail služby

 

 

Města a obce

 

Pro města a obce Jihočeského kraje a jejich zřizované organizace připravujeme projektové žádosti a následný management projektů v širokém spektru odvětví. Dokážeme pro ně připravit rozvojové strategie a plány.


Detail služby

 

 

Podnikatelé

 

Podnikatelům nabízíme přípravu projektových záměrů včetně přípravy žádostí o dotace z programů, které jsou na podporu podnikání v České republice k dispozici.


Detail služby

 

 

 

Školy a vzdělávání

 

Přispíváme k rozvoji škol a vzdělávacích institucí přípravou projektových žádostí na vybavení a modernizaci školních budov, čímž pomáháme rozvoji znalostní ekonomiky v regionu. 


Detail služby

 

 

 

Kultura a cestovní ruch

 

Pro cestovní ruch, který představuje v našem regionu velmi významný tržní segment, využíváme dlouholetých zkušeností z oboru a čerpáme ze znalostí získaných realizací projektů nejen v rámci Jihočeského kraje, ale také na mezinárodním poli.


Detail služby

 

 

 

Výzkum, vývoj a inovace

 

Podílíme se na celé řadě iniciativ, které přinášejí inovativní myšlenky a přispívají tak k příklonu regionu ke znalostní ekonomice a rozvoji nápadů s vysokou přidanou hodnotou.

 

Detail služby

 

 

 

 

 

Sociální sféra

 

Podporou společensky zodpovědných podnikatelských modelů přispíváme k udržitelnému rozvoji a zapojení znevýhodněných obyvatel či oblastí do ekonomických aktivit a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.


Detail služby

 

 

 

Doprava

 

Připravujeme dopravní studie a analýzy a podílíme se na realizaci projektů pro zlepšení veřejné dopravy, její dostupnosti a pohodlí cestujících.


Detail služby

 

 

 

Životní prostředí

 

Pro celou řadu regionálních subjektů přinášíme možnosti pro snižování energetické náročnosti budov, využívání alternativních zdrojů energie či řešení kontaminace životního prostředí průmyslovými polutanty.  


Detail služby

 

 

 

 

Konference a výstavy

 

Máme bohaté zkušenosti s přípravou a řízením velkých konferencí a výstav, a to i v mezinárodním měřítku. Jsme schopni připravit akci v souladu s pravidly Evropské komise a připravit tak i vrcholné akce na vysoké organizační úrovni.


Detail služby

 

 

 

Strategické koncepce

 

Pro regionální subjekty připravujeme celou řadu koncepcí, rozvojových strategií a plánů. Dokážeme důkladně analyzovat zájmovou oblast a navrhnout řešení s ohledem na místní podmínky.

 


Detail služby

 

 

 

Mezinárodní projekty

 

Na mezinárodním poli představujeme pro zahraniční organizace spolehlivého a zavedeného partnera, který dokáže oslovit příslušné regionální aktéry, zapojit je do projektu a otevřít jim dveře k zahraničním zkušenostem a organizacím.

 


Detail služby