Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

 

 

 

 

 

 

Činnost Regionální rozvojové agentury jižních Čech (RERA) byla zahájena 22. ledna 1999 na principu partnerství regionálních subjektů působících v jižních Čechách, s cílem podporovat hospodářský, sociální a kulturní rozvoj Jihočeského kraje.

 

 

 

RERA je dodavatelem specializovaných služeb pro Jihočeský kraj, města a obce, podnikatele, školy či univerzitní sféru na celém území jižních Čech. RERA připravuje koncepční a rozvojové strategie, připravuje žádosti o dotace a řídí projekty po celou dobu čerpání dotace nebo připravuje a řídí výstavy a expozice.

 

Díky své odbornosti a jazykové vybavenosti dokáže RERA využít i mezinárodní zkušenosti, neboť je v Jihočeském kraji centrem mezinárodní spolupráce se schopností zprostředkovat zahraniční know-how na jakékoli téma a jakémukoli subjektu z veřejné nebo soukromé sféry.

 

Jedinečná znalost mezinárodních programů, dlouholetá spolupráce s partnery z Rakouska, Německa a z Bruselu přináší progresivním jihočeským subjektům obrovskou příležitost získat v zahraničí nejen jedinečné, nadregionální znalosti, ale i finanční prostředky.

 

 

Název společnosti: RERA a.s. - Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Typ organizace:  akciová společnost

Předseda představenstva a ředitel společnosti: Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.

IČO: 25187937

DIČ: CZ25187937

Sídlo: Boženy Němcové 49/3, 370 01  České Budějovice

Kancelář: budova F dolního areálu Nemocnice České Budějovice, vchod z ulice Generála Svobody

Telefon: +420 387 878 451

E-mail: info@rera.cz

www: www.rera.cz

 

 

Bankovní spojení:  135 169 348/0300, ČSOB České Budějovice

Datová schránka: 7n2f2hd