Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

Alšova jihočeská galerie

 

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě

 

V rámci tohoto projektu podpořeného z programu IROP vzniknou nové depozitární prostory a prostory pro doprovodné aktivity. Záměrem je navázat na světový trend muzea umění 21. století, které je otevřené nejširší veřejnosti. Realizací projektu bude nabídnut veřejnosti standard dostupnosti sbírek (i pro osoby se sníženou schopností pohybu) ve správě žadatele. Realizace projektu má za cíl zpřístupnění sbírek žadatele široké i odborné veřejnosti a zařadit se mezi instituce 21. století. V rámci rekonstrukce Wortnerova domu vzniknou v objektu dodatečné depozitní prostory, budou upraveny a rozšířeny výstavní prostory, bude vybudován výtah a sociální zázemí pro hendikepované, vznikne zde též multifunkční sál a kancelářské a sociální zázemí.