Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

 

 

Ochrana osobních údajů

 


1. Cílem tohoto dokumentu je shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše společnost řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením EU 2016/679.

 

2. Naše společnost, RERA a.s., se sídlem na adrese Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 25187937, zapsaná v Živnostenském rejstříku, je vůči návštěvníkům webových stránek www.rera.cz v pozici správce osobních údajů.

 

3. Osobní údaje zpracováváme za účelem zpětného kontaktu se zákazníkem, tedy o údaje, které návštěvník zadá do kontaktního formuláře. Jedná se o kontaktní údaje nezbytné pro oboustrannou komunikaci, tedy jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

 

4. Návštěvník vyplněním kontaktního formuláře deklaruje skutečnost, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů pro účely umožnění zpětného kontaktu.

 

5. Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře nejsou dále nijak zpracovávány ani poskytovány žádnému dalšímu subjektu či organizaci.

 

6. Společnost přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení pravidel pro práci s danými informačními systémy a zajištění bezpečnosti těchto informačních systémů.

 

Cookies

 

1. Webová stránka www.rera.cz nevyužívá ke svému provozu žádné soubory pro sledování aktivit uživatelů (tzv. cookies).