Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

 

 

DANUBE INDEET

 

Integrated and decentralised concept rethinking energy and transport systems based on renewable energy in the Danube region

 

 

Cílem projektu Danube Indeet je usnadnit rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Podunají zkoumáním a sdílením efektivních příležitostí pro propojení sektorů jako jsou výroba zeleného vodíku či přesun vyrobené zelené elektřiny systémem Vehicle-to-grid (V2G).

Kvůli environmentálním faktorům, jako je denní cyklus slunečního záření nebo nepravidelná povaha rychlosti větru, nemáme kontrolu nad množstvím vyrobené obnovitelné elektřiny. Právě kvůli své nepředvídatelnosti je obtížné ji integrovat do společné sítě s tradičními elektrárnami, které jsou co do množství vyrobené elektřiny v čase stabilní.

Nové alternativy skladování vyrobené elektřiny, nové způsoby přeměny zelené energie a nové systémy využívající kolísavosti obnovitelné energie jako je právě výroba vodíku či V2G systém zvyšují využitelnost vyrobené zelené energie a tím přispívají k ochraně životního prostředí. Takové technologie jsou nyní již dostupné, ale k jejich propojení se stávajícími systémy jsou potřeba nové přístupy a koncepty. Zatímco všeobecná legislativa dnes již řeší energetickou transformaci, města a obce často potřebují podporu při její úspěšné a účinné implementaci. 

 

Danube Indeet přispěje k řešení těchto výzev prováděním právních a technických analýz, vytvářením komplexních modelů založených na datech shromážděných zapojenými partnery či zkoumáním hospodářských a společenských příležitostí, hnacích sil a překážek. Nakonec využije tyto výsledky navrhováním politických doporučení a strategického rámce pro Podunají založených na důkazech a výsledcích z praxe.

Během projektu budou analyzovány rámce místní infrastruktury a prozkoumány již existující přístupy k integraci obnovitelných zdrojů energie. Data poté poslouží jako podklad do výpočtového modelu založeného na matematické optimalizaci pro získání ideálního nastavení zelené infrastruktury z hlediska provozu a ekonomiky. Model bude testován, validován a upřesňován v šesti pilotních regionech. Výsledky spolu se závěry analýzy právního rámce poskytnout dostatečný základ pro politická doporučení a strategii pro integrované energetické a dopravní systémy v Podunají. Aby bylo zajištěno zakotvení výsledků projektu, budou provedeny další průzkumy faktorů přijatelnosti. Tyto výsledky budou šířeny, diskutovány a dále využívány v rámci politické spolupráce a vytváření sítí, čímž přispějí k ekologičtějšímu a energeticky účinnějšímu Podunají.

 

 

 

 

Partneři projektu:
1. Landshut University of Applied Sciences (vedoucí partner) | Německo
2. Municipality Ruhstorf an der Rott | Německo
3. Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz | Rakousko
4. Citizens´ Association No Gravity | Slovensko
5. URBASOFIA | Rumunsko
6. The Alba Iulia Association for Intercommunity Development | Rumunsko
7. Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd | Srbsko
8. Regional Development Agency of South Bohemia – RERA | Česká republika
9. LIR Evolution | Bosna a Hercegovina
10. University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing | Chorvatsko
11. Paks Transportation Limited Liability Company | Maďarsko
12. Municipality of Ulcinj | Černá Hora

 

Asociovaní strategičtí partneři:
1. Public Enterprise “Roads of Serbia” | Srbsko
2. Municipality of Senec | Slovensko
3. HUMDA Hungarian Motorsport and Green Mobility Development Agency | Maďarsko
4. City of Derventa | Bosna a Hercegovina
5. EurA AG | Německo
6. Bavarian State Ministry of Economic Affairs and Media, Energy and Technology | Německo
7. South Bohemian Region | Česká republika
8. Union of Towns and Municipalities of South Bohemian Region | Česká republika
9. Ministry of Foreign Affairs and Trade | Maďarsko

 

 

 

 


Projekt Danube Indeet (DRP0200088) je kofinancován Evropskou unií (EU) z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) prostřednictvím Interreg Danube Region Programme (DRP). Projekt je realizován od ledna 2024 do června 2026. Celkový rozpočet projektu je 2 664 080,00 EUR. Kofinancování z programu DRP je 2 131 264,00 EUR.

 

Aktuality