Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

 

 

 

Přes 20 let připravujeme jihočeské rozvojové strategie a koncepce, které mnohdy překračují hranice Jihočeského kraje. Jsme spolehlivým partnerem pro mezinárodní konsorcia, především pro konsorcia s rakouskými a německými partnery při přípravě přeshraničních koncepcí.

 

 

 

 

 

  • Rozvojové dokumenty měst a obcí
  • Rozvojové dokumenty mikroregionů a přeshraniční koncepce
  • Strategické analýzy
  • Strategie pro rozvoj cestovního ruchu

 

Reference


blog 1

Město Milevsko

Strategický plán rozvoje města Milevska včetně aktualizace

blog 1

Město Blatná

Strategický plán rozvoje města Blatná včetně aktualizace

blog 1

MAS Brána Písecka

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020

blog 1

MAS Hlubocko-Lišovsko o.p.s.

Integrovaná rozvojová strategie území MAS Hlubocko –Lišovsko o.p.s. – aktualizace strategie 2012

blog 1

MAS Hlubocko-Lišovsko o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020

blog 1

Město Vodňany

Analýza ekonomického dopadu investice společnosti Holzindustrie Schweighofer na město Vodňany

blog 1

Obec Orlík nad Vltavou

Strategický plán rozvoje obce Orlík nad Vltavou včetně aktualizace