Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

Ing. Alexander Korb

 

Zpřístupnění a zatraktivnění kulturního dědictví

 

Projekt, který jsme pro žadatele zpracovali v rámci programu IROP je realizován v památkově chráněném objektu, a jako jedna z nemovitostí zahrnutých do Třeboňského rybníkářského dědictví je uvedena v Indikativním seznamu Světového dědictví UNESCO. Objekt památky bude citlivě rekonstruován a realizací projektu dojde ke zpřístupnění dosud veřejnosti nedostupného památkově chráněného objektu, navíc bude objekt zatraktivněn jeho využitím ke kulturním účelům a činnostem díky nově vzniklé umělecké galerii, a divadlu, které se pro diváky otevře na otevřeném prostranství památky.