Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

Pozvánka na konferenci

 

Udržitelné zemědělství, kvalita a bezpečnost zemědělských produktů, zemědělství 4.0 jsou témata konference s názvem SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE, která se bude konat 26. srpna 2022 v rámci agrosalonu Země živitelka. Konferenci pořádá Regionální rozvojová agentura jižních Čech ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje jako jihočeský příspěvek k předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

 
Program konference bude zahrnovat přednášky odborníků z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR nebo i panelové diskuze a prezentace firem nabízejících progresivní řešení v oblasti chytrého a udržitelného zemědělství. 

Konference je součástí celoevropské iniciativy Společného výzkumného centra (DG Joint Research Centre) Evropského komise „Science meets regions“.
Zájemci o účast na konferenci se mohou registrovat na www.agrokonference2022.cz. Vstup na konferenci je zdarma.