Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

Přeshraniční inspirační kurz

 

Termíny konání:
25. října 2022 a 31. října 2022

 

Místo konání:
Hluboká nad Vltavou, Ohrada 17

 

Připravujete ve své obci nové investiční projekty a přemýšlíte, jaká adaptační opatření je vhodné realizovat? Jak čelit dopadům změny klimatu a jejím různým projevům – horko, sucho, přívalové deště atd.? Jak vytvořit příjemná a dobře obyvatelná místa v obci i během horkých dní? Jak zapojit do adaptace místní obyvatele a další organizace?

 

Na co se můžete těšit:
•    uvidíte technologická řešení, které pomáhají efektivně hospodařit s energiemi, omezit letní přehřívání budov nebo udržitelně hospodařit s vodou,
•    budete se moct doptat na podrobnosti, jak tato řešení fungují v praxi,
•    rozšíříte si obzory ohledně adaptací na dopady klimatické změny a získáte tipy, jak s tématem v rámci obce pracovat či jak připravit kvalitní investiční projekt,
•    navštívíte adaptační opatření v ZOO Hluboká nad Vltavou
•    získáte novou inspiraci při výměně zkušeností s ostatními zástupci měst a obcí.

 

Program:
Uvítání, představení lektorů a programu celého dne
Změna klimatu a její dopady v česko-rakouském příhraničí
Realizace adaptačních projektů ve městech a obcích – technologická a procesní řešení
Oběd
Prohlídka areálu ZOO v Hluboké nad Vltavou a realizovaných adaptačních opatření
Přestávka na kávu
Adaptační projekty zblízka
Inspirace z realizovaných projektů
Návrhy projektů řešené v obcích účastníků
Společná diskuse nad řešeními a návrhy projektů
Shrnutí a závěr

Přihláška
Hlásit se můžete na e-mailu: adam@eccb.cz