Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

Ready, steady, kick-off!

 

První setkání projektových partnerů ve Vídni odstartovalo projekt CERUSI

 

Devět projektových partnerů ze sedmi středoevropských zemí se setkalo od 20. do 21. února 2020 v rakouské Vídni aby společně zahájili realizaci projektu CERUSI, který se zabývá rozvojem sociálních inovací na venkově. CERUSI, celým názvem "Rozvoj venkova středoevropských regionů s cílem vybudovat dovednosti a kapacity v oblasti sociálních inovací, sociálního podnikání a cirkulární ekonomiky" je projektem ze čtvrté výzvy programu Interreg Central Europe, která si klade za cíl kapitalizaci výstupů z již ukončených evropských projektů. Projekt CERUSI tak naváže na projekty Social(i)Makers a SENTINEL taktéž z programu Interreg Central Europe a projekt LiveRUR z programu Horizon 2020.

 

Během zasedání došlo k představení jednotlivých partnerů z konsorcia a hlavně pak k představení jednotlivých pracovních balíčků (tzv. Work packages) a jejich dílčích aktivit.

 

Realizace projektu byla zahájena 1. února 2020 a potrvá až do 31. ledna 2022.