Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

Projektový seminář

 

Rádi bychom Vás tímto pozvali na další námi pořádanou akci, a to na seminář

 

Komunikační nástroje obcí.

 

Seminář se uskuteční prezenční formou

 

4. 5. 2022 v obci Březina u Křtin v Jihomoravském kraji (v budově SDH Březina).

 

Pozvánku s programem a další informace najdete v projektové sekci Ke stažení. Na akci pro Vás zajistíme společnou dopravu.

 

Seminář bude tlumočen. Občerstvení, doprava a další náklady jsou hrazeny všem účastníkům v rámci projektu DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě (ATCZ248) z programu Interreg Rakousko – Česká republika 2014 – 2020. V případě Vašeho zájmu o účast se prosím přihlašujte nejpozději do 28. 4. 2022 prostřednictvím následujícího e-mailu či telefonicky:

 

Luděk Fráně

E-mail: frane@rera.cz

Telefon: +420 777 146 677.

 

Přihlášení účastníci následně včas obdrží nezbytné organizační pokyny k dopravě apod.