Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

 

 

CERUSI

 

Social Innovation Lab Caravans

 

 

O projektu

 

Projekt CERUSI bude realizovat tzv. RSI_Lab Caravan, tj. roadshow pro shromáždění a vyhodnocení podnětů pro sociální inovace venkova s ​​cílem vybudovat dovednosti a kapacity pro sítě aktérů na poli sociálních inovací a sociálního podnikání. Venkovským regionům ve střední Evropě často chybí podpůrné struktury pro udržení lidí v oblasti. Na rozdíl od městských oblastí existuje jen několik akcelerátorů nebo jiných možností, které nabízejí podporu lidem, kteří chtějí ve své komunitě něco změnit k lepšímu.

Projekt CERUSI staví na nástrojích vyvinutých v jiných projektech EU zaměřených na sociální inovace a sociální podnikání. CERUSI využije cyklus školení pro sociální podnikání a sociální inovace vyvinuté v rámci projektu Social(I)Makers, který bude upraven a použit k poskytování znalostí a kontaktů pro zainteresované občany a inovátory. V neposlední řadě bude CERUSI také aktivně prosazovat používání RAIN-Business model, koncept vypracovaný v projektu EU LiveRuR, který kombinuje principy cirkulární ekonomiky a sociálního začleňování. Tyto prvky společně a ve spojení s nadnárodní výměnou znalostí a zkušeností pomůže venkovským regionům využít svůj potenciál a podpořit sociálně inkluzivní regionální rozvoj.

 

 

Oficiální stránky projektu:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERUSI.html