Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

 

 

CERUSI

 

Rozvoj sociálních inovací ve venkovských oblastech

 

 

O PROJEKTU

 

Mezinárodní projekt CERUSI: "Rozvoj venkova středoevropských regionů s cílem vybudovat dovednosti a kapacity v oblasti sociálních inovací, sociálního podnikání a cirkulární ekonomiky" je realizován v rámci programu Interreg Central Europe a byl podpořen ve 4. kapitalizační výzvě tohoto programu. Projekt CERUSI staví na výsledcích jiných evropských projektů a kapitalizuje užitek z jejich výsledků. Jedná se o projekty Social(i)Makers (program Interreg Central Europe), SENTINEL (program Interreg Central Europe) a LiveRUR (program Horizon 2020).

Projekt adresuje rozvoj sociálních inovací ve venkovských oblastech. Hlavním cílem je využít regionální potenciál a dostupný podpůrný systém pro sociální podnikatele a inovátory, kteří propojí svůj inovační kapitál s mezinárodními zkušenostmi získanými z projektu. Do projektu je zapojeno celkem 9 projektových partnerů ze 7 středoevropských zemí, vedoucím partnerem je Zentrum für Soziale Innovation z Rakouska.

 

PLATFORMA SKYROCKET & RSI AKADEMIE

Platforma Skyrocket je digitální virtuální prostředí pro sdílení problémů a výzev, kterým místní aktéři čelí, ale také pro sdílení nápadů a řešení jak těmto problémům čelit. Je vhodná pro nejrůznější aktéry - společensky odpovědné podnikatele, inovátory, místní neziskové organizace, poskytovatele sociálních služeb, municipality, MAS, dobrovolnická a komunitní centra, místní aktivní občany a další. Platforma nabízí mezinárodní přesah díky propojení regionů v projektu. Prostředí platformy je lokalizované mimo jiné i do českého jazyka.

RSI Akademie je online vzdělávací kurz pro všechny zájemce o sociální inovace. Nabízí 5 studijních modulů (posílení venkova, porozumění potřebám komunity, návrh obchodního modelu, návrh dopadu a návrh udržitelnosti), které lze absolvovat nezávisle na sobě. Dále obsahuje rozhovory s odborníky, přístup k nástrojům vyvinutých v praxi, užitečné rady, dobrovolný kvíz či možnost získání certifikátu o absolvování. Účast v kurzu je zdarma, je však nutná registrace skrze platformu Skyrocket. Návod na registraci lze nalézt ZDE. Kurz je lokalizován do českého jazyka.

 

RSI KARAVANY & RSI LABORATOŘE

Jednou z hlavních aktivit projektu je iniciativa RSI Lab Karavanů.

RSI Karavany jsou pilotní akce, fyzické zastávky ve venkovských oblastech, které se soustředí na sběr dat z regionů. Během setkávání projektových partnerů s inovátory a aktivními občany ve vybraných rurálních oblastech dojde k analýze potřeb, výzev, problémů, ale také návrhů řešení či příkladů dobré praxe. Ty budou moci být následně zveřejněny na platformě Skyrocket, kde se jejich nositelé spojí s dalšími inovátory nejen z České republiky, ale ze všech zapojených zemí.

RSI Lalboratoře jsou pak navazující pilotní akcelerátory, které se budou zabývat rozvojem těchto myšlenek a nápadů. Pomocí metody human centered design budou mít účastníci možnost promyslet si své nápady více do hloubky a odpovědět si na základní otázky jakou jsou cílová skupina, zainteresovaní stakeholdeři, finanční únosnost a celková providitelnost nápadů.

 

RSI PARTNERSTVÍ

RSI Partnerství je poslední aktivitou projektu, která má za cíl vytvoření mezinárodní strategie, lokálních akčních plánů a organizaci legislativních fór. Hlavní iniciativou této aktivity je ukotvení nástrojů a znalostí získaných při implementaci projektu v regionech poté, co bude realizace projektu ukončena.

 

 

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

- Rakousko | Centre for Social Innovation (Vedoucí partner) | www.zsi.at

- Rakousko | Regionalmanagement Burgenland GmbH | www.rmb.at

- Německo | Social Impact | www.socialimpact.eu

- Itálie | Democenter–Sipe foundation | www.democentersipe.it

- Itálie | Foundation Cassa di Risparmio di Modena | www.fondazionedimodena.it

- Slovinsko | Foundation for improvement of employment possibilities Prizma | www.fundacija-prizma.si

- Slovensko | EPIC nonn-profi t organisation | www.epic-org.eu

- Polsko | Cooperation Fund Foundation | www.cofund.org.pl

- Česká republika | RERA - Regionální rozvojová agentura jižních Čech | www.rera.cz

 

 

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERUSI.html

Projekt byl implementován od února 2020 do ledna 2022. 

Aktuality


 

Soubory ke stažení